Colours of Charity - UNDER THE SEA banner image

Colours of Charity - UNDER THE SEA

AMAL
START
01
May 2021
10:00 AM CEST
END
24
May 2021
10:03 PM CEST

Colours of Charity - UNDER THE SEA

The Under The Sea art auction is comprised of art pieces created by art students from five international schools and professional artist in Prague. For more information check https://www.amal-fond.com. The funds raised from this auction will go to the Doctors Without Borders and their mission in Yemen.
All the art pieces from this auction can be viewed in TOPIČUV SALON (https://www.acb.cz/cs/topicuv-salon) until the 16th of May. Monday - Sunday , 12am - 7pm.

........................................................................................................................................................................................................

Charitativní aukce Under The Sea / Pod hladinou tvoří umělecká díla vytvořená studenty pěti pražských mezinárodních škol i profesionálními umělci. Další informace naleznete na www.amal-fond.com.
Finanční prostředky získané z této aukce poputují organizaci Lékaři bez hranic a jejich misi v Jemenu.
Všechna umělecká díla si můžete prohlédnout v Topičově salonu (https://www.acb.cz/cs/topicuv-salon) od 1.5. do 16.5. pondělí až neděle 12 - 19 hod.


About AMAL

The Amal foundation is a not - for - profit organization mainly focused on supporting the organization Doctors Without Borders and their mission in Yemen.
Since 2015, a war has plagued Yemen, a country located on the Arabian Peninsula. It is said to be the world's greatest humanitarian crisis. It is hard for us to believe that even in the 21st century, there is a place in the world where thousands of people die because of starvation or disease such as cholera or diphtheria. The citizens of Yemen are not receiving the necessary medication; resulting in more than three million of them losing their homes due to the war. In 2020, the crisis was exacerbated by the coronavirus pandemic. Yemen has the highest mortality rate for covid-19 in the world. 29 percent of those infected die to put that into perspective, the Czech Republic has a figure of 1%.
Unfortunately, the situation in this part of the world is rarely mentioned by the media and remains unknown to the general public.

......................................................................................................................................................................................

Nadace Amal je nezisková organizace zaměřená především na podporu organizace Lékaři bez hranic a jejich poslání v Jemenu.
Od roku 2015 sužuje Jemen, zemi nacházející se na Arabském poloostrově, válka. Jedná se pravděpodobně o největší humanitární krizi v současném světě. Je těžko uvěřitelné, že i v 21. století je na světě místo, kde tisíce lidí umírají hlady nebo na nemoci jako je cholera či záškrt. Jemencům se nedostávají běžné léky. Přes tři miliony jich kvůli válce přišlo o své domovy.
V roce 2020 krizi ještě zhoršila pandemie koronaviru. Jemen má nejvyšší smrtnost na nemoc covid-19 na světě. 29% Jemenců, kteří se nakazí, zemře. Pro srovnání, smrtnost v České republice je kolem 1%.
Bohužel, situace v této části světa je zřídkakdy zmiňována médii a zůstává neznámá široké veřejnosti.

Learn More